КАТАЛОГ С ПРОДУКТИ

стоманени въжета

Вносител на Стоманени Въжета Поцинковани и Неръждаеми с приложение в Мореплаване, Строителство, Минно Дело, Лесовъдство, Риболов, Промишленост, Подемна Техника. Видовете на стоманените Въжета които предлагаме са:1х19, 6х7, 6х19, 6х36, 6х37, 7х7, 7х19, 8х19, 19х7, 35х7.

Различните Конструкции на Стоманените Въжета:

WARRINGTON (УОРИНГТЪН): Стоманено въже, в което външните нишки с малък диаметър се прибавят към всеки сноп, за да се гарантира по-добро разпределение на тежестта и следователно по-голяма контактна повърхност на сноповете.

SEALE (СИЙЛ): Стоманено въже, в което външните нишки от всеки сноп има по-голям диаметър от този на вътрешните нишки за да се справят с външното протъркване.

LANG (ЛАНГ):  Стоманено въже, в което посоката на стоманените снопове е същата като тази на нишките. Стоманеното въже тип ЛАНГ предлага по-висока устойчивост на вътрешно протъркване.

FILLER (ФИЛЪР): Малки нишки запълват пространствата между големите нишки за да придадат устойчивост на удар и по добър баланс на сила, гъвкавост и устойчивост на протъркване.

СТОМАНЕНА СЪРЦЕВИНА(WSC): Стоманено въже, чието централня сноп е стоманен.

ОРГАНИЧНА СЪРЦЕВИНА(FC): Стоманено въже, чието централня сноп е полипропилен.

RHOL = sZ  : Стоманено въже, дясно усукано. RHLL = zZ : Стоманено въже с плетка тип ЛАНГ, дясно усукано.

LHOL = sZ  : Стоманено въже, ляво усукано. LHLL = zZ : Стоманено въже с плетка тип ЛАНГ, ляво усукано.

МИНИМАЛНО РАЗКЪСВАЩО УСИЛИЕ(MBL): Мининално Разкъсващо Усилие, под който стоманеното въже задължително не трябва да се разскъсва на изпитателната площадка. Измерва се в килонютони (KN).

ДЕЙСТВИТЕЛНО РАЗКЪСВАЩО УСИЛИЕ(ABL): Действително разкъсващо усилие получено при провеждане на разрушително изпитание за якост на опън на стоманеното въже.

ЯКОСТ НА ОПЪН: Всяка нишка има специфична устойчивост. Измерва се в Нютон на квадратен милиметър (N/mm2).

 

 

 

 

 

Сортирай по:
1x19 Стоманено Поцинковано ...
Стоманени Въжета за Повдигане: 6Х7+FC(Органична Сърцевина) , Поцинковани, без Смазка, Якост ...
Стоманени Въжета за Повдигане: 6Х19+FC(Органична Сърцевина) , Поцинковани, без Смазка, Якост 1960N/MM2, по EN 12385-4 ...
Не- Усукващи Стоманени Въжета Поцинковани за Повдигане: 19Х7 , Поцинковани,  Смазка А2, Якост 1960N/MM2, по EN ...
Стоманени Въжета за Повдигане: 6Х36+IWRC(Метална Сърцевина) , Поцинковани, без Смазка, Якост 17700N/MM2, по EN 12385-4 ...
Стоманени Въжета за Повдигане: 6Х37+FC(Органична Сърцевина) , Поцинковани, без Смазка, Якост 1960N/MM2, по EN 12385-4 ...
 Стоманено Поцинковано Въже с PVC:7X7 Поцинковани с Безцветно PVC Покритие , Якост 1770N/MM2, по EN ...
Морски Стоманени Въжета: 1Х19, Неръждаема Стомана AISI 316, Сухо, Якост 1570N/MM2, по Стандарт DIN ...
Декоративни Стоманени Въжета: 7Х7, Неръждаема Стомана AISI 316, Сухо, Якост 1570N/MM2, по Стандарт EN 12385-4 ( Предишно ...
Декоративни Стоманени Въжета: 7Х19, Неръждаема Стомана AISI 316, Сухо, Якост 1570N/MM2, по Стандарт EN 12385-4 ( Предишно ...
Не- Усукващи Стоманени Въжета Поцинковани за Повдигане: 35Х7 , Поцинковани,  Смазка А2, Якост 1960N/MM2, по EN ...
Декоративни Стоманени Въжета:4ММ/6ММ Неръждаемо Стоманено Въже 7Х19 с Бяло PVC, Неръждаема Стомана AISI 316, Сухо, ...